TErrestrial Trunked RAdio (TETRA),  Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyon Enstitüsü ETSI tarafından tanımlanmış olan  bir açık, sayısal trunk telsiz standardıdır.

Kullanıcılar, Üreticiler, Operatörler ve Telekomünikasyon Kurumlarından oluşan tüm ilgili taraflar adına karar alabilecek bir  forum oluşturmak amacıyla “TETRA Memorandum of Understanding” (MoU) kurulmuştur. Günümüzde TETRA Mou 36 ülkeden 150 den fazla kuruluşu temsil etmektedir.

Tetra günümüzde Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyon Enstitüsü, ETSI, tarafından normları tanımlanmış sayısal telsiz standardı olup Avrupa devletlerince de  % 100 benimsenmiş bir standart olma niteliğini kazanmıştır.  TETRA, ETSI´nin Özel Mobil Telsiz (PMR :Private Mobile Radio) ve  Ortak Paylaşımlı Mobil Telsiz  (PAMR: Public Access Mobile Radio) ağları için  desteklediği tek sayısal açık telsiz standardıdır ve profesyonel telsiz sektöründe rekabete dayalı geniş  bir pazar yaratmaktadır. Kullanıcıların, cihazlarınıi farklı üreticilerden temin edebilmesine imkan veren “uyumlu donanım” avantajı mevcuttur.

Gerek özel, gerekse kamu sektöründe yer alan profesyonel telsiz kullanıcılarının, TETRA standardını  ve sunduğu çok geniş kapsamlı  özellikleri incelemesi ve gelecekteki TETRA uygulamalarını şimdiden planlamaları önerilmektedir.

Tetra iletişim sistemi Analog dan Digital Telsiz sistemlerine geçişi destekler yapıda gerekli gateway bağlantılarını desteklemekte ve sorunsuz bir geçiş imkanı sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi için…

http://www.nevada.com.tr

Tetra Telsiz